در ادامه رقابت های دور دوم تنیس ویمبلدون، کی نیشیکوری توانست حریف فرانسوی خود را شکست دهد و به دور…


لینک منبع و پست :پیروزی نیشیکوری در دور دوم ویمبلدون
http://seemorgh.com/sport/other-sports/307698-پیروزی-نیشیکوری-در-دور-دوم-ویمبلدون/